Regenerativna održivost kao novi princip budućnosti

Autorka: Ana Novković “Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija bez ugrožavanja mogućnosti zadovoljenja potreba budućih generacija“. Ovo je najčešće citirana definicija održivog razvoja Brundtland komisije iz izveštaja Naša zajednička budućnost. Šta ova definicija zapravo znači? Koje su potrebe sadašnjih generacija?  Koje će biti potrebe budućih generacija? Šta je to što se održava? […]

3 prednosti regenerativnih gradova

Autorka: Ana Novković Ako ste se pitali kakvi će biti gradovi budućnosti, možda pronađete odgovor u regenerativnim gradovima. Ovi gradovi su zeleni, odgovaraju potrebama stanovnika, zdravi su za život, doprinose poboljšanju životne sredine. Da li je ovo moguće? Podržavaoci ideje regenerativnih gradova veruju da jeste. Koje su to prednosti regenerativnih gradova? 1.Energiju i resurse koriste […]