O volontiranju, iz ličnog ugla, uz nekoliko preporuka

Autor: Branislav Trudić Za razliku od prethodnih, ovaj tekst će biti pomalo ličan i iz perspektive autora. Od 2008. godine volontiram. Volontiram i danas, u CeROG-u. To je 11 godina volontiranja i mislim da ću do kraja života da volontiram. Nemojte pogrešno da me shvatite, ne volontiram sve vreme. Od 2008. godine, zajedno sa mojim […]

Šta treba uzeti u obzir pri kreiranju programa u omladinskom radu?

Autor: Branislav Trudić Programi u omladinskom radu su jedna od osnovnih gradivnih i funkcionalnih jedinica omladinskog rada kao zanimanja. Njih osmišljavaju, planiraju i vode omladinski radnici/ce, u saradnji sa omladinskim liderima/kama. Programi se baziraju na vrednostima i principima omladinskog rada, socijalnog obrazovanja i neformalnog obrazovanja, kao i na standardima kvaliteta koji osiguravaju da je program […]

10 Šta jeste i 10 šta nije priprema predloga projekata

Autor: Branislav Trudić Zdravo svima! Dobro došli na naš prvi tekst koji će se baviti projektima. Ovoga puta smo se odlučili da ovu tematiku započnemo sa nekim našim učenjima iz ove oblasti, a tiče se šta jeste, a šta nije proces pripreme predloga projekata. Možda deluje malo naopačke, da smo trebali da krenemo od osnovnih […]