Ko smo mi

Centar za regenerativnu održivost gradova (CeROG) je dobrovoljno, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje građana usmereno na delovanje u oblastima zaštite životne sredine, održivog razvoja, socijalnog preduzetništva, omladinskog rada, doživotne edukacije, interkulturalnog učenja i ljudskih prava, sa sedištem u Novom Sadu, u ulici Izvidnička 10. Kontakti: cerog.ug@gmail.com, 062799155.

CeROG obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti (data protection officer) je Ana Novković iz Novog Sada, sa kontaktima: cerog.ug@gmail.com, 062799155.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Centar za regenerativnu održivost gradova prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Datum rođenja
Druge podatke o ličnosti: JMBG

Svrha obrade i pravni osnov

Centar za regenerativnu održivost gradova koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Pružanje osnovnih usluga
Komunikacija sa korisnicima

Centar za regenerativnu održivost gradova podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Zaključenje ili izvršenje ugovora

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

CeROG  ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Centar za regenerativnu održivost gradova štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
sistem privilegija i rola.


Centar za regenerativnu održivost gradova čuva vaše podatke tokom trajanja vašeg članstva u organizaciji ili trajanja ugovora, a najduže u vremenskom periodu od 10 godina.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Centar za regenerativnu održivost gradova ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Centar za regenerativnu održivost gradova ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Centar za regenerativnu održivost gradova ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
pristup vašim podacima o ličnosti;
ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
brisanje vaših podataka o ličnosti;
prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
u slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Centar za regenerativnu održivost gradova na sledeće načine:
pismeno putem imejla: cerog.ug@gmail.com.

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.