Autorka: Ana Novković

Industrija je veliki zagađivač. Proizvodni pogoni su organizovani kao linearan sistem u kojem resursi ulaze, a proizvod, otpad i zagađenje izlaze iz sistema. Tokom proizvodnje stvaraju se otpadni gasovi, otpadne vode, različite vrste otpada što opasnog, što neopasnog, i troši se velika količina resursa.

Do sada je rešavanje problema zagađenja bio dodatak tehnologija na kraj sistema, kao što su različiti prečistači izduvnih gasova, otpadnih voda i slično. Ovo je veoma značajan proces.

Međutim, postoji li još neki komplementaran pristup koji bi mogao uticati na potrošnju resursa i smanjenje zagađenja?

Linearan i cirkularan metabolizam industrije.
Foto: CeROG

To bi bila industrijska simbioza. Industrijska simbioza je sistem povezanih preduzeća, odnosno industrijskih pogona, u kojem se otpad jednog preduzeća-pogona koristi kao ulazni resurs drugog. Pogoni se povezuju u kružnu mrežu tokova materijala i energije, u takozvani cirkularni metabolizam. 

Najstariji primer industrijske simbioze, koji je i dalje funkcionalan, konstruisan je u Danskom gradu Kalundborgu. Formiranje ovog sistema začeto je još 1972. godine, a čime je povezano 9 javnih i privatnih preduzeća.

Kalundborg industrijska zona.
Foto: Mr3641 via Wikimedia Commons

Ova preduzeća su povezana u mrežu razmene materije i energije, putem koje se otpad jednog preduzeća koristi kao resurs u drugom preduzeću. Ovim se otpadu dodaje na vrednosti, ubacuje se u proizvodni proces i koristi u novom procesu. 

Tako na primer u Kalundborgu, Asnaes električna centrala daje višak proizvedene pare Statoil rafineriji, a u zamenu za otpadni gas iz rafinerije. Elektrana stvara struju i paru, koje se šalju u ribnjak i kompaniju Novo Nordisk i u sistem za grejanje domova. Leteći pepeo, otpad iz Asnaes-a se šalje u firmu za proizvodnju cementa, a gips iz procesa desulfurizacije šalje se u Giproc za upotrebu u gipsanim pločama. Statoil Rafinerija uklanja sumpor iz svog prirodnog gasa i prodaje ga proizvođaču sumporne kiseline. Ribnjak prodaje mulj od svojih ribnjaka kao đubrivo obližnjim farmama.

Šema Kalundborg sistema industrijske simbioze.
Foto: Rosenfeld Media via Wikimedia Commons

Ovo su samo neke od veza u mreži industrijske simbioze u Kalundborgu. Efikasna primena principa povezivanja protoka materije i energije u cirkularni sistem kao što je u prirodi, daje rezultat uštede resursa, smanjenja zagađenja i ekonomske uštede.

Više o sistemu industrijske simbioze u Kalundborgu možete pročitati na njihovoj internet stranici.

Izvori:

Grann, H. (1997). The industrial symbiosis at Kalundborg, Denmark. The industrial green game: Implications for environmental design and management, 117-123.

Kalundborg symbiosis . Preuzeto 27.03.2019. sa http://www.symbiosis.dk/en/.


Dopao vam se tekst? Podelite ga sa prijateljima:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.